Катедра Изчислителни системи

Софийски Университет "Св.Климент Охридски"
Факултет по Математика и Информатика


ДОКТОРСКА ПРОГРАМА "КОМПЮТЪРНИ НАУКИ"

Pic Pic

Преподавателски състав:

доц. д-р Стефан Димитров
e-mail: stefansd@fmi.uni-sofia.bg

доц. д-р Антон Петков
e-mail: anton@fmi.uni-sofia.bg

доц. д-р Димитър Биров
e-mail: birov@fmi.uni-sofia.bg

доц. д-р Камен Спасов
e-mail: kspassov@gmail.com

доц. д-р Атанас Терзиев
e-mail: aterziev@fmi.uni-sofia.bg

доц. д-р Красимир Манев
e-mail: manev@fmi.uni-sofia.bg

гл.ас. д-р Моника Филипова
e-mail: moni@fmi.uni-sofia.bg

гл.ас. Сабина Бочева
e-mail: sabina@fmi.uni-sofia.bg

гл.ас. Румяна Лесева
e-mail: leseva@fmi.uni-sofia.bg

гл.ас. Емилия Живкова
e-mail: zivkova@fmi.uni-sofia.bg

гл.ас. д-р. Стела Русева
e-mail: stela@fmi.uni-sofia.bg

гл.ас. д-р. Румяна Антонова
e-mail: rumi@fmi.uni-sofia.bg

гл.ас. д-р. Минко Марков
e-mail:

гл.ас. д-р. Георги Георгиев
e-mail: skelet@fmi.uni-sofia.bg

Светозар Илков
e-mail: fn10328ATfmi.uni-sofia.bg

гл.ас. Христина Зашева
e-mail: griza@fmi.uni-sofia.bg